Zoom ảnh

Đuốc hàn/súng hàn TIG Abicor Binzel Germany SR-18Mã hàng: SR-18