Đặc câu hỏi

Cổ cong súng hàn MB36KD/B36 Abicor Binzel Germany

Cổ cong súng hàn MB36KD/B36 Abicor Binzel Germany