Zoom ảnh

Chụp khí súng hàn ASBT2 500 Abicor Binzel GermanyMã hàng: 145.D374