Zoom ảnh

Đầu hàn/béc hàn E-Cu M8 x 30 Abicor Binzel GermanyMã hàng:

Mô tả sản Phẩm

 

Đường kính béc Mã hàng Kích thước
Ø 0.8 140.0114  
Ø 1.0 140.0313
Ø 1.2 140.0442
Ø 1.6 140.0587