Zoom ảnh

Đầu hàn/béc hàn E-Cu M6 x 28 Abicor Binzel GermanyMã hàng:

Mô tả sản Phẩm

 

Đường kính béc Mã hàng Kích thước
Ø 0.8 140.0051
Ø 0.9 140.0169
Ø 1.0 140.0242
Ø 1.2 140.0379